کارگاه ارتباط موثر

کارگاه ارتباط موثر
آنچه در این دوره خواهید آموخت :1- ارتباط چیست؟

2- ارتباط موثر چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

3- چند درصد از زندگی روزمره ما درگیر ارتباط با دیگران است؟

4- چگونه با دیگران ارتباط موثر برقرار کنیم؟پس از شرکت در این دوره و انجام راهکارها " ارتباط با عزیزانتان را بیمه کنید ... "
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us