کارگاه هدفگذاری

کارگاه هدفگذاری
آنچه در این دوره خواهید آموخت :

1- آشنایی با تعریف هدف و انواع آن
2- ویژگی های هدف و اصول مهم در آن
3- تاثیر نیمکره های مغز در هدفگذاری

پس از طی این دوره و انجام راهکارها " درست بزن توی خال هدف درست زندگیت ... "
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us