کارگاه ویژه تندخوانی

کارگاه ویژه تندخوانی
آنچه در این کارگاه خواهید آموخت :

1- کنترل حرکات چشم
2- شتاب بخشیدن به ریتم خواندن
3- غلبه بر موانع مطالعاتی
4- افزایش چشمگیر یادگیری
5- بهبود قدرت تمرکز

تبرک " شما یک تندخوان شدید "
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us