کارگاه آشنایی با رشته های دانشگاهی و مشاغل مرتبط

کارگاه آشنایی با رشته های دانشگاهی و مشاغل مرتبط
آنچه در این دوره خواهید آموخت :

1- آشنایی با تمامی رشته های دانشگاهی گروه ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان به تفکیک
2- آشنایی با توانمندی های مورد نیاز در هر رشته و شغل
3- بررسی نقش خلاقیت در انتخاب شغل
4- بررسی امکان ادامه تحصیل در ایران و خارج از کشور
5- بررسی وسعت فضای کاری
6 - بررسی آینده کاری در ایران و خارج از کشور

پس از طی این دوره و انجام راهکارها " قادر خواهید بود با شناخت مناسب نسبت به انتخاب رشته و آینده خود اقدام نمایید. "
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us