کارگاه آموزش تقویت اعتماد به نفس

کارگاه آموزش تقویت اعتماد به نفس
آنچه در این دوره خواهید آموخت :

1- آشنایی با مفهوم اعتماد به نفس، خودآگاهی و افزایش دانش در این حوزه
2- آشنایی و استفاده از ابزارهای سنجش حقارت و اعتماد به نفس
3- مهارت کشف خود و داشتن احساس ارزشمند بودن
4- مقابله با ترس های خود
5- آموزش تکنیک ها و روش های افزایش اعتماد به نفس
6- شناخت توانایی ها، نقاط قوت و ضعف

پس از طی این دوره و انجام راهکارها " با درک بهتر از خود و احساس ارزشمند بودن قادر خواهید بود اعتماد به نفس خود را بسازید ... "
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us