دوره تربیت مشاور تحصیلی و برنامه ریزی درسی

دوره تربیت مشاور تحصیلی و برنامه ریزی درسی
آنچه در این دوره خواهید آموخت :

1- آموزش اصول صحیح ارتباط با داوطلب و اولیاء
2- آموزش انواع روش های مطالعه و شناسایی دروس ( محاسباتی، شفاهی، متنی و زبانی )
3- اصول صحیح هدفگذاری
4- فراشناخت و نقش مشاوران تحصیلی در آن
5- ویژگی های ابزارها و منابع مطالعاتی صحیح
6- آموزش برنامه ریزی و تکنیک های تست زنی
7- آموزش شخصی سازی برنامه ویژه هر داوطلب
8- آموزش 50 آیتم آموزشی کلیدی در موفیقت تحصیلی با هدایت مشاور

پس از طی این دوره و انجام تکالیف و موفقیت در آزمون پایان دوره " مدرک معتبر دانشگاه تهران و افزایش شانس موقعیت های شغلی و استخدامی در انتظار شما خواهد بود. "
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us