راهنمایی رزرو : ابتدا بر روی دکمه رزرو نوبت کلیک کنید تا جلسات مشاوره شما تعیین شود و سپس با پرداخت هزینه، نوبت را رزرو کنید!
راهنمایی تغییر رزرو : بعد از رزرو نوبت، به صفحه نوبت های رزرو شده در پنل کاربری خود بروید و در صورت لزوم، نوبت را تغییر دهید!
اخطار شماره یک : دوست گرامی لطفا در انتخاب تاریخ و ساعت جلسات خود دقت نمایید. پس از پرداخت امکان انصراف از جلسات وجود ندارد.
اخطار شماره دو : امکان تغییر روز و تاریخ تا 24 ساعت قبل از شروع جلسه می باشد.
لطفا روز مورد نظر خود را انتخاب کنید
راهنمایی رزرو : ابتدا بر روی دکمه رزرو نوبت کلیک کنید تا جلسات مشاوره شما تعیین شود و سپس با پرداخت هزینه، نوبت را رزرو کنید!
راهنمایی تغییر رزرو : بعد از رزرو نوبت، به صفحه نوبت های رزرو شده در پنل کاربری خود بروید و در صورت لزوم، نوبت را تغییر دهید!
اخطار شماره یک : دوست گرامی لطفا در انتخاب تاریخ و ساعت جلسات خود دقت نمایید. پس از پرداخت امکان انصراف از جلسات وجود ندارد.
اخطار شماره دو : امکان تغییر روز و تاریخ تا 24 ساعت قبل از شروع جلسه می باشد.
نوع رزرو خود را مشخص کنید :

حضوری

غیر حضوری

هزینه رزرو هر نوبت :۳۰۰۰۰۰ تومان
تاریخ نوع رزرو 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21
1401/07/03
حضوری
رزرو نوبت رزرو نوبت رزرو نوبت رزرو نوبت رزرو نوبت رزرو نوبت رزرو نوبت رزرو نوبت رزرو نوبت رزرو نوبت رزرو نوبت رزرو نوبت
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us