پک کامل فاز امتحان رشته انسانی پایه دهم

پک کامل فاز امتحان رشته انسانی پایه دهم
تیم آموزشی خالصی
برای دیدن دموی محصول، بر روی لینک زیر کلیک کنید

قیمت محصول : 95,400تومان

1
این مجموعه شامل ۱۱عنوان فاز امتحان مناسب برای رشته انسانی پایه دهم

اقتصاد(چاپ۱۳۹۸)
جامعه شناسی(چاپ۱۳۹۸)
تاریخ(چاپ۱۳۹۸)
عربی علوم انسانی(چاپ۱۳۹۸)
منطق(چاپ۱۳۹۸)
دین و زندگی علوم انسانی(چاپ۱۳۹۸)
فارسی(چاپ۱۳۹۸)
علوم فنون(چاپ۱۳۹۸)
جغرافیا(چاپ۱۳۹۸)
انگلیسی(چاپ۱۳۹۸)
ریاضی(چاپ۱۳۹۷)
دو جور می توانید این کتاب را بخوانید:

از ابتدای سال با توجه به تدریس معلم مباحث مربوطه را بخوانید و پاسخ دهید.
نزدیک امتحانات از خودتان امتحان بگیرید
برای این محصول پیش نمایشی وجود ندارد.

پیشنهاد ما

Telegram
Instagram
Instagram
Contact us