اطلاعيه درباره اعلام تاريخ ثبت نام در رشته هاي پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1400 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

اطلاعيه درباره اعلام تاريخ ثبت نام در رشته هاي پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1400 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام در رشته‌هايي كه پذیرش آنها در آزمون سراسري مهر ماه سال 1400 صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي یا کل ديپلم) صورت مي گيرد، مي‌رساند ثبت‌نام و انتخاب رشته براي گزينش در اين رشته‌ها از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان از روزپنجشنبه مورخ 1400/05/14 آغاز و در روز چهارشنبه مورخ 1400/05/20پايان مي‌پذيرد.

دفترچه راهنماي ثبت‌نام و جدول كدرشته محل هاي مربوط به پذيرش فوق همزمان با شروع ثبت نام بر روي درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در دسترس خواهد بود. متقاضيان می‌توانند بر اساس ضوابط و شرايط مندرج دفترچه راهنماي مربوط براي پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي یا کل ديپلم) در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در روزهاي فوق به درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تكميل فرم انتخاب رشته (حداكثر 150 كدرشته) به روش اينترنتي، اقدام نمايند.

یاددآوری مهم: متقاضياني که در آزمون سراسري سال 1400 ثبت نام نموده و غایب جلسه آزمون بوده‌اند نيازي به ثبت‌نام مجدد براي رشته‌هايی که پذیرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، ندارند. این متقاضیان مي‌توانند با مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی آزمون سراسري سال 1400 که قبلاً در آن ثبت نام نموده‌اند و با مراجعه به لينک مربوط به انتخاب رشته آزمون مذکور، نسبت به انتخاب حداکثر تعداد 150 کدرشته محل از رشته هاي صرفاً براساس سوابق تحصیلی (تمامی گروههای آزمایشی) اقدام و در فرم انتخاب رشته درج نمايند. لازم به تاکيد است چنانچه متقاضي در مرحله انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1400 اقدام به تکميل فرم انتخاب رشته نمايد و مجدداً در پذيرش رشته هاي صرفاً با سوابق تحصيلي (بدون آزمون) هم ثبت نام و انتخاب رشته کند، فرم ثبت نام و انتخاب رشته مرحله پذيرش رشته هاي صرفاً با سوابق تحصيلي (بدون آزمون) وي باطل خواهد شد.

تكاليف‌، مدارک لازم و مراحل ثبت‌نام اینترنتی:

متقاضي‌ شركت‌ در پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي بايد اقدام‌های‌ زير را به‌ موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد:

1- مراجعه به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور.

2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان و مطالعه آن.

3- تهيه فايل عكس اسكن شده متقاضی بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام.

4- ثبت‌نام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان در زمان مقرر (1400/05/14 لغايت 1400/05/20).

شرایط ثبت نام :

1- اخذ ديپلم نظام آموزشي جديد (3-3-6) حداكثر تا تاريخ 1400/06/31، یا دارا بودن مدرك پيش‌دانشگاهي و يا اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي حداكثر تا تاريخ 1400/06/31 و يا دارا بودن ديپلم نظام قديم و يا مدرك كارداني (فوق ديپلم) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و یا كاردانيپيوستهآموزشكده هايفنيوحرفه اي براي متقاضيان الزامي است.

2-متقاضيان ديپلم فنيوحرفه اي و يا كار دانشنظامآموزشي جديد (3-3-6) و ديپلمه ‌هاي فني و حرفه اي و كاردانش نظام قديم هنرستان كه داراي مدرك پيش دانشگاهي و يا كارداني مي باشند و فاقد معدل كتبي ديپلم هستند، بايستي معدل كل ديپلم متوسطه خود را عيناً دربند 16 تقاضانامه اينترنتي ثبت نام درج نمايند.

نکته مهم: دارندگان ديپلم فني وحرفه اي وكاردانش نظام قديم هنرستان كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي و يا مدرك كارداني مي‌باشند حق ثبت نام و شركت دراين مرحله را ندارند و د رصورت ثبت نام و قبول شدن، قبولی آنها لغو خواهد شد.

3- نظربه اينكه گزينش دانشجو در اين مرحله براساس سوابق تحصيل (معدلكتبيديپلم)، صورتخواهد گرفت ؛ متقاضيان (ديپلمه هاي نظام آموزشي جدید (3-3-6) ، نظامسالي واحدي يا ترميواحدي، نظام قديم چهارساله دبيرستان و همچنين ديپلمه هاي فني و حرفه اي و كاردانش نظام قديم هنرستان كه داراي مدرك پيش دانشگاهي و يا كارداني مي باشند) بايستي معدل كل و يا معدل كتبي خود را بصورت صحيح در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي درج نمايند. متقاضيان توجه داشته باشند در صورت مغايرت معدل كل و يا معدل كتبي واقعي با معدل كل و يا معدل كتبي اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامي ،از ثبت نام پذيرفتهشدگان ممانعت بعمل آمده وقبولي آنها لغو مي‌گردد.

یادآوری: هرگونه‌ تغييري‌ برای موضوع پذیرش این مرحله از طريق‌ نشريه پيك‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبري‌ و اطلاع‌رساني‌ سازمان ‌سنجش‌)، درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌اعلام ‌خواهد شد.

نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال می‌توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می‌توانند پس از دریافت شماره و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان درصورت لزوم مي توانند سوال يا سوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن 42163-021 نیز در ميان بگذارند.

تاخ، تجربه موفقیت
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us