مشاوران ما

با تاخ پلنر، برنامه ریزی خود را آسان کنید !

هر سلیقه و هر رشته، با تاخ رشته

با توربو تاخ، در خواندن بتاز !!

خدمات گروه آموزشی تاخ

برگزاری کارگاه ها و همایش های آموزشی (تندخوانی، فرزندپروری و...)
برگزاری جلسات روانشناسی، مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
هدایت تحصیلی ، انتخاب شغل و رشته
برگزاری تست های روانشناسی
پانسیون های مطالعاتی

اپلیکیشن کمک آموزشی تاخ تُ تاز

با اپلیکیشن تاخ تُ تاز در سزمین درس هات بتاز

اپلیکیشن ما را از لینک های زیر دانلود کنید

اپلیکیشن کمک آموزشی تاخ تُ تاز

با اپلیکیشن تاخ تُ تاز در سزمین درس هات بتاز

اپلیکیشن ما را از لینک های زیر دانلود کنید
Telegram
Instagram
Instagram
Contact us